| TÜRKÇE | ENGLISH | DEUTSCH | ....


 

Banka Hukuku

Prof. Dr. Necip Ortan, İş Bankası Baş Hukuk Müşaviri olarak daha önceki yıllarda edindiği deneyim ve sektör bilgisi ile banka hukukuna ilişkin alanlarda müvekkillere hizmet vermektedir. Bu yönüyle Ortan&Ortan hukuk bürosu gerek banka borçlusu durumdaki şirketlere gerekse diğer ilgililere bankacılık işlemleri ve buna bağlı hukuki sorunlarla ilgili sürekli danışmanlık ve dava hizmeti yürütmektedir.