| TÜRKÇE | ENGLISH | DEUTSCH | ....


 

Ortan Hukuk Bürosu

Ortan Türkiye'de ileri gelen hukuk bürolarındandır ve müvekkillerin sınırları aşan meselelerini tüm dünyada işbirliği yaptığı avukatlar ile koordine eder. Globalleşme çağında, Teknoloji- ve Finanssektörün hızlı değişiminden dolayı müvekkillerimize tamülayar avukat danışmanlığı geniş bir yetki spektrum ile sunmak için, kendimizi hızla geliştiriyoruz ve büyüyoruz. Hukuk büromuz tarafından konulan bu titiz hedeflere ulaşmak ancak kalifiye ve yüksek motive olmuş avukatlar ve çalışanlar ile mümkün. Bu nedenle iş arkadaşlarımızın seçiminde kendimize bol vakit ayırıyoruz çünkü bu bizim geleceğimizi teşkil ediyor. Türk Hukuk büromuzda alman dilinin yanında ingiliz dilide olağındır. Avukatlarımız ve çalışanlarımız bu dillere hakimler.

Hukuk büromuz alman hukuk sigortalarından sigortalarına tavsiye ediliyor ve bu kişiler çoğunlukta alman. Onlar için faaliyetlerimiz aşağıdaki konuları içeriyor:

- Hukuk sorunlarında sürekli danışmanlık
- Hukuki uyuşmazlıklarda türk ve yabancı mahkemelerde ve aynı zamanda hakem mahkemelerde temsillik.

Medeni Kanun, Ticaret ve Ekonomi Hukuku (Şirketler hukuku), uluslar arası satış sözleşmeleri, Sigorta Hukuku ve özellikle Deniz Sigortası, Deniz Hukuku büromuz için olağan temel işlerimizden. Hukuk çok karmaşık ve komplike olmuş durumda. Bunun neticesinde hiç kimse bütün Hukuk alanlarını mükemmel bilemiyor olabilir. Sonuç itibariyle bizim büromuz aşağıdaki ihtisas sahasında ihtisas sahibi durumundadır: